top of page

תוכניות וסדנאות לבתי ספר

ניתן להזמין את התוכניות דרך מערכת גפן

משחקים ביחד SELיוגה ומיינדפולנסתיאטרון פרשת השבועמשחקי המאה ה21

bottom of page