top of page

משחקי המאה ה21

 לימוד משחקים חדשניים ומרתקים​

משחקי הקופסה מאפשרים מרחב חווייתי, מחזק ומעצים של למידה, תקשורת, מיומנויות חברתיות וכישורי חיים.

במסגרת התוכנית, נתרגל ונתנסה בסוגים שונים של משחקי קופסה העובדים על מגוון של יכולות וכישורים. 

במהלך השנה התלמידים ייחשפו לעשרות משחקים חדשניים וייחודיים אשר יעוררו אצלם את המוטיבציה לשחק יחדיו גם בשעות הפנאי ויתרמו לגיבוש הכתה ולשיפור האקלים הכיתתי.

bottom of page